Menu
Programmeren ATMega

programmeren ATMega 8 en anderen

Op deze pagina vind u de methode die ik gebruik om de ATMega chip te programmeren onder Linux

HOWTO: Compileren van de code

Om de ATMega code te compileren gebruik ik de volgende code:

#!/bin/sh
# Contens of comp.sh

program=$1
avr-g++ $program.c -mmcu=atmega8 -o $program.elf
avr-objcopy -O ihex $program.elf $program.hex

De mmcu kan anders gezet moeten worden voor de diverse ATMega chips.

HOWTO: Flashen van de .hex-file naar diverse ATMega chips.

Om de code te flashen gebruik ik het volgende script:

#!/bin/sh
# Contents of prog.sh 
sudo avrdude -v -p m8 -c avr911 -P /dev/ttyUSB0 -U flas:w:$1.hex:i

De programmer die ik gebruik is een avr911, op poort ttyUSB0. Dit script is voor ATMega8 (te zien aan het argument -p m8) De volgende ATMega's heb ik inmiddels getest en geprogrammeerd:

  • ATMega8: -p m8
  • ATMega328p: -p m328p (Dit is het Furduino mini boardje)
  • ATMega644p: -p m644p (Dit is het myEthernet boardje)

Andere chips zijn met avrdude gemakkelijk te achterhalen. Avrdude geeft de melding:

avrdude: Device signature = 0x1e950f
avrdude: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
         Double check chip, or use -F to override this check.

Met de signature is gemakkelijk terug te vinden welke ATMega je hebt. Bijvoorbeeld op de Site. Dan is daaruit het juiste argument te halen.